Slavíme 2. místo v soutěži Sodexo Zaměstnavatel roku 2023

Slavíme 2. místo v soutěži Sodexo Zaměstnavatel roku 2023

Společnost Fatra, a. s., uspěla v soutěži pořádané Klubem zaměstnavatelů a získala uznání jako zaměstnavatel ve zlínském regionu. Jak uvádí pořadatel, tato soutěž se již od roku 2003 zaměřuje na společnosti v České republice z pohledu lidských zdrojů a smyslem je přiblížit lidem společnosti s výborným přístupem ke svým zaměstnancům, a to nejen celostátně, ale i v jednotlivých regionech. Odbornou záštitu zajišťovala společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, která provedla dne 22. května 2023 vyhodnocení výsledků podle mezinárodní metodiky PwC Sarotoga, a společnost Fatra, a. s., se umístila na skvělém 2. místě v kategorii do 5 000 zaměstnanců. Tato pozice ocenila a potvrdila naši dlouhodobou práci, nasazení a pečlivost, se kterou se věnujeme našim zaměstnancům.

Jsme si plně vědomi, že spokojení zaměstnanci jsou klíčem k dlouhodobému úspěchu společnosti, a pokud je to v našich možnostech, snažíme se vylepšovat jejich pracovní podmínky.

Tradičně jsme spojováni se skutečností, že Fatra je stabilním zaměstnavatel v regionu, ale ocenění v této soutěži nám přineslo i uznání, že si vážíme svých zaměstnanců a máme k nim respekt. Pozornost vůči nim a péče o ně jsou pak těmi faktory, které přinášejí dlouhodobý úspěch a upevňují naše postavení jako jedné z předních společností v regionu.

Našimi firemními hodnotami jsou „děláme svou práci naplno“, „rozvíjíme sebe i ostatní“ a „záleží nám na světě kolem nás“. A v tomto duchu přistupujeme i k našim zaměstnancům. Podporujeme jejich osobní i profesní rozvoj, klademe důraz na jejich pravidelné proškolování a účast na jiných rozvojových programech.

Dbáme i na jejich materiální zabezpečení formou různých benefitů vyplývajících zejména z kolektivní smlouvy a v průběhu celého roku realizujeme různé společenské aktivity, do nichž se mohou zapojit. A ukázalo se, že tento přístup přinesl svoje „ovoce“.

Současně bych chtěl poděkovat všem personalistkám, které svou každodenní činností při práci se zaměstnanci přispěly výraznou měrou k našemu umístění v soutěži Zaměstnavatel regionu 2023. Těšíme se na další pracovní výzvy a v příštím roce se pokusíme naši pozici obhájit, ideálně vylepšit.

Mgr. David Čuda, personální ředitel