Návod na montáž čar

Připravili jsme pro Vás přehledný manuál pro montáž tenisových lajn, který je k dispozici jak na těchto internetových stránkách, tak je i přikládán ke všem zásilkám.
Seznam potřebného vybavení pro instalaci čar na 1 kurt: sada návinů  (1x22m, 4x24m a 1x30m), kotvící systém (18 ks trubek a 18 ks kolíčků), měřící pásmo, provázek, napínací přípravek, kladivo, pilka.

Návod na montáž čar

postup při montáži čar

1.Rozměřte hřiště a vyznačte si vnější rohy podle přiloženého schématu.
Vyměřování provádějte od středu hřiště.
Rozložení dodaných lajn a kotvícího systému vidíte v obrázku.
Montáž tenisových čar Fatra
2.Kladivem zaražte kovové kotvy pro základní čáru, kotvu zarážejte ve směru základní čáry
asi 2 cm pod úroveň povrchu.
Začínejte vždy od základní čáry!
Montáž tenisové lajny 1 Fatra
3.Odstraňte antuku kolem horní části kotev (cca 2 cm). Montáž tenisové lajny 2 Fatra
4.Čáru roztáhněte ve směru instalace mezi kotvami.
Pro snadnější instalaci rozviňte náviny čar před instalací, ať se mohou narovnat.
Montáž tenisových čar 3 Fatra
5.Nosem kladiva přiklepněte kotevní háček do jedné z kotev. Montáž tenisových čar 4 Fatra
6.Druhý konec čáry napínejte pomocí napínacího přípravku. Montáž tenisové lajny 5 Fatra
7.Napínací zařízení zahákněte do příčného výřezu čáry a natáhněte čáru o 1 – 2 dílky přes bod,
ve kterém budete čáru řezat.
Montáž tenisové lajny 6 Fatra
8.Nosem kladiva přiklepněte kotevní háček. Montáž tenisové lajny 7 Fatra
9.Napnutou čáru uchopte asi ve středu její délky, lehce ji nadzvedněte a opět ji spusťte.
Čára se tak sama ideálně směrově vyrovná
Montáž tenisové lajny 8 Fatra
10.Čáru uřízněte na vytyčenou a předepsanou délku Montáž tenisové lajny 9 Fatra
11.Čáru postupně opatrně zašlapávejte a poté ji můžete zadusat do povrchu dvorce.
Pracujte s citem, aby nedošlo k poškození čáry násilným zarážením.
Montáž tenisové lajny 10 Fatra
12. Kotvení opakujeme stejně u dalších čar. Montáž tenisové lajny 11 Fatra
13. Okolí kotev vyplňte antukou rozmíchanou s vodou.
Při válcování celého dvorce je nutno jezdit válcem ve směru čar!
Jezděte v intervalu 2 – 3 m dopředu potom asi 50 cm zpátky.
Intenzivnější válcování by se nepříznivě projevilo na napnutí čar.

Plastové čáry není třeba na zimu sundávat. Stačí pouze zatížit všechny rohy lajn, aby se minimálně poškodily kotvící prvky vlivem silných mrazů. Pro zatížení použijte zátěž o hmotnosti 10–20 kg, např. betonové dlaždice.


ROZMĚRY KURTU

 Schéma tenisového kurtu Rozměry tenisového hřiště Schéma nohejbalového kurtu Rozměry nohejbalového hřiště

Ke stažení

katalog
  • FATRA leták tenisové lajny návod
    • FATRA leták tenisové lajny návod
    • Infolist Tenisové lajny
    • Tenisové lajny, rozměry, umístění čar