Návod na montáž čar

Připravili jsme pro Vás přehledný manuál pro montáž tenisových lajn, který je k dispozici jak na těchto internetových stránkách, tak je i přikládán ke všem zásilkám.
Seznam potřebného vybavení pro instalaci čar na 1 kurt: sada návinů  (1x22m, 4x24m a 1x30m), kotvící systém (18 ks trubek a 18 ks kolíčků), měřící pásmo, provázek, napínací přípravek, kladivo, pilka.

Návod na montáž čar

postup při montáži čar

1.Rozměřte hřiště a vyznačte si vnější rohy podle přiloženého schématu.
Vyměřování provádějte od středu hřiště.
Montáž tenisových čar Fatra
2.Kladivem zaražte kovové kotvy pro základní čáru, kotvu zarážejte ve směru základní čáry
asi 2 cm pod úroveň povrchu.
Začínejte vždy od základní čáry!
Montáž tenisové lajny 1 Fatra
3.Odstraňte antuku kolem horní části kotev (cca 2 cm). Montáž tenisové lajny 2 Fatra
4.Čáru roztáhněte ve směru instalace mezi kotvami.
Pro snadnější instalaci rozviňte náviny čar před instalací, ať se mohou narovnat.
Montáž tenisových čar 3 Fatra
5.Nosem kladiva přiklepněte kotevní háček do jedné z kotev. Montáž tenisových čar 4 Fatra
6.Druhý konec čáry napínejte pomocí napínacího přípravku. Montáž tenisové lajny 5 Fatra
7.Napínací zařízení zahákněte do příčného výřezu čáry a natáhněte čáru o 1 – 2 dílky přes bod,
ve kterém budete čáru řezat.
Montáž tenisové lajny 6 Fatra
8.Nosem kladiva přiklepněte kotevní háček. Montáž tenisové lajny 7 Fatra
9.Napnutou čáru uchopte asi ve středu její délky, lehce ji nadzvedněte a opět ji spusťte.
Čára se tak sama ideálně směrově vyrovná
Montáž tenisové lajny 8 Fatra
10.Čáru uřízněte na vytyčenou a předepsanou délku Montáž tenisové lajny 9 Fatra
11.Čáru postupně opatrně zašlapávejte a poté ji můžete zadusat do povrchu dvorce.
Pracujte s citem, aby nedošlo k poškození čáry násilným zarážením.
Montáž tenisové lajny 10 Fatra
12. Kotvení opakujeme stejně u dalších čar. Montáž tenisové lajny 11 Fatra
13. Okolí kotev vyplňte antukou rozmíchanou s vodou.
Při válcování celého dvorce je nutno jezdit válcem ve směru čar!
Jezděte v intervalu 2 – 3 m dopředu potom asi 50 cm zpátky.
Intenzivnější válcování by se nepříznivě projevilo na napnutí čar.

ROZMĚRY KURTU

 Schéma tenisového kurtu Rozměry tenisového hřiště Schéma nohejbalového kurtu Rozměry nohejbalového hřiště