Návod na montáž čar

Připravili jsme pro Vás přehledný manuál pro montáž tenisových lajn, který je k dispozici jak na těchto internetových stránkách, tak je i přikládán ke všem zásilkám.
Seznam potřebného vybavení pro instalaci čar na 1 kurt: sada návinů  (1x22m, 4x24m a 1x30m), kotvící systém (18 ks trubek a 18 ks kolíčků), měřící pásmo, provázek, napínací přípravek, kladivo, pilka.

Návod na montáž čar

Popis a návod

 1.  Rozměřte hřiště a vyznačte si vnější rohy podle přiloženého schématu. Vyměřování provádějte od středu hřiště. Montáž tenisových lajn, Fatra
 2.  Kladivem zaražte kovové kotvy pro základní čáru, kotvu zarážejte ve směru základní čáry asi 2 cm pod úroveň povrchu. Začínejte vždy od základní čáry!  Montáž tenisových lajn, Fatra
 3.  Odstraňte antuku kolem horní části kotev (cca 2 cm).  Montáž tenisových lajn, Fatra
 4.  Čáru roztáhněte ve směru instalace mezi kotvami. Pro snadnější instalaci rozviňte náviny čar před instalací, ať se mohou narovnat.  Montáž tenisových lajn, Fatra
 5.  Nosem kladiva přiklepněte kotevní háček do jedné z kotev.  Montáž tenisových lajn, Fatra
 6.  Druhý konec čáry napínejte pomocí napínacího přípravku.  Montáž tenisových lajn, Fatra
 7.  Napínací zařízení zahákněte do příčného výřezu čáry a natáhněte čáru o 1 – 2 dílky přes bod, ve kterém budete čáru řezat.  Montáž tenisových lajn, Fatra
8. Nosem kladiva přiklepněte kotevní háček. Montáž tenisových lajn, Fatra
9. Napnutou čáru uchopte asi ve středu její délky, lehce ji nadzvedněte a opět ji spusťte. Čára se tak sama ideálně směrově vyrovná Montáž tenisových lajn, Fatra
10. Čáru uřízněte na vytyčenou a předepsanou délku Montáž tenisových lajn, Fatra
11. Čáru postupně opatrně zašlapávejte a poté ji můžete zadusat do povrchu dvorce. Pracujte s citem, aby nedošlo k poškození čáry násilným zarážením. Montáž tenisových lajn, Fatra
12. Kotvení opakujeme stejně u dalších čar. Montáž tenisových lajn, Fatra
13. Okolí kotev vyplňte antukou rozmíchanou s vodou. Při válcování celého dvorce je nutno jezdit válcem ve směru čar! Jezděte v intervalu 2 – 3 m dopředu potom asi 50 cm zpátky. Intenzivnější válcování by se nepříznivě projevilo na napnutí čar.

Specifikace

 Schéma tenisového kurtu Rozměry tenisového hřiště Schéma nohejbalového kurtu Rozměry nohejbalového hřiště