Transportní hadice

Transportní hadice z měkčené PVC – Novoplastu – jsou určeny k dopravě vody teplé max. 50 °C, vzduchu, oleje, benzínu a dalších tekutin do přetlaku 0,25 MPa.
Hadice jsou nevyztužené – bez výztuhy.
Hustota se pohybuje v rozmezí 1,2-1,3 g/cm³ a je závislá na poměru složek používaných při sestavování receptury. Fyzikální vlastnosti jsou závislé na stupni změkčení. Všeobecně lze říci, že měkčením většina chemických i fyzikálních hodnot,  proti neměkčenému materiálu klesá.

Vlastnosti lze modifikovat v těchto rozmezích:
Tvrdost: 50 ShA – 52 ShD
Mez pevnosti v tahu: 100 – 200 kp/cm²
Tažnost: 150 – 350 %

Transportní hadice

druhy transportních hadic

Typ hadice   PoužitíTvrdost Mez pevnosti v tahu při přetržení nejméně Teplota křehnutí při ohybuRozměry
Typ 1125 Beztlaká doprava vody nebo vzduchu. Uvedená média mohou obsahovat zplodiny kyseliny uhličité, dusíku a vody, která může obsahovat minerální soli. Hadice lze používat pro dopravu nemrznoucí směsi k nádržkám ostřikovačů. 80 ShA 15 MPa -25 °C PDF
Typ 1129 doprava oleje nebo benzínu 78 ShA 16 MPa -20 °C PDF
Typ 1132 beztlaká doprava vzduchu obsahující zplodiny kyseliny uhličité nebo
vodných roztoků s minerálními solemi, čpavkem či močovinou
65 ShA 10 MPa -30 °C PDF
Typ 1184 doprava oleje nebo benzínu 85 ShA 16 MPa -10 °C PDF
Typ 1186 doprava vody nebo vzduchu do přetlaku 0,25 MPa 80 ShA 14 MPa -25 °C PDF

Kontakty

Ing. Tomáš Zmrzlík
Tel.: +420 577 503 273
Mobil: +420 724 405 707
E-mail: tomas.zmrzlik@fatra.cz

Martin Pospěch
Tel.: +420 577 502 274
Mobil: +420 724 405 959
E-mail: martin.pospech@fatra.cz