Podporujeme sdružení VinylPlus

Podporujeme sdružení VinylPlus

Udržitelnost pro nás není pouze slovo, je to základní element našeho podnikání. Vnímáme ji jako dlouhodobý závazek být lepší ve všem, co děláme.

I proto jsme dlouhodobě členem sdružení VinylPlus. Zavazujeme se tak k dlouhodobému úsilí v oblasti udržitelného rozvoje v PVC průmyslu. Hlavním cílem je podpořit cirkulární ekonomiku a efektivnější využívání zdrojů.

VinylPlus je závazek evropského průmyslu PVC k udržitelnému rozvoji, který usiluje o zlepšení udržitelnosti PVC. PVC je jedním z nejpoužívanějších plastů na světě s širokou škálou aplikací a dlouhou životností, jako jsou okenní rámy, trubky, podlahové krytiny, kabely, sportovní vybavení, nábytek a řada životně důležitých zdravotnických prostředků. PVC lze recyklovat několikrát a VinylPlus se právě o to primárně snaží.

Program VinylPlus vznikl během průmyslových workshopů a díky otevřenému dialogu se všemi zúčastněnými stranami, zahrnujícími nevládní organizace, regulační orgány, zástupce veřejnosti a uživatele PVC.

V návaznosti na příslib Evropské komise, aby celý plastikářský průmysl posílil recyklaci, se VinylPlus zavázal do roku 2025 recyklovat nejméně 900 000 tun PVC ročně s cílem podpořit koncept cirkulární ekonomiky. Myslíme tímto krokem i na budoucnost, protože nám záleží na světě kolem nás.

Další zajímavé informace najdete v PDF souboru – VINYLPLUS VE ZKRATCE.