Przewody przesyłowe

Węże przesyłowe z plastyfikowanego PCV – Novoplastu – są przeznaczone do przesyłu wody ciepłej o temperaturze maks. 50 °C, powietrza, oleju, benzyny i innych cieczy pod ciśnieniem do  0,25 MPa.
Węże są niezbrojone– bez wzmocnienia.
Gęstość waha się w granicach 1,2-1,3 g/cm³ i jest uzależniona od stosunku składników używanych przy sporządzaniu receptury.  Właściwości fizyczne uzależnione są od stopnia plastyfikacji.  Reasumując można rzec, że na skutek plastyfikacji większość wartości chemicznych i fizycznych spada w porównaniu z surowcem nieplastyfikowanym.

Właściwości można modyfikować w następujących granicach:
Twardość: : 50 ShA – 52 ShD
Granica wytrzymałości na rozciąganie: 100 – 200 kp/cm²
Plastyczność: 150 – 350 %

Przewody przesyłowe

Parametry

Węży Używać Twardość Przełomowa wytrzymałość na rozciąganie co najmniej Temperatura zginania przy zginaniu Wymiary
type 1125 Bezciśnieniowy przesył wody lub powietrza. 80 ShA 15 MPa -25 °C PDF
type  1129 Przesył oleju lub benzyny. 78 ShA 16 MPa -20 °C PDF
type 1132 Bezciśnieniowy przesył powietrza zawierającego pozostałości kwasu węglowego lub roztworów wodnych soli mineralnych amoniaku lub mocznika. 65 ShA 10 MPa -30 °C PDF
type 1184 Przesył oleju lub benzyny. 85 ShA 16 MPa -10 °C PDF
type 1186 Przesył wody lub powietrza pod ciśnieniem do 0,25 MPa. 80 ShA 14 MPa -25 °C PDF

Contact

Ing. Tomáš Zmrzlík
Tel.: +420 577 503 273
Mobil: +420 724 405 707
E-mail: tomas.zmrzlik@fatra.cz

Martin Pospěch
Tel.: +420 577 502 274
Mobil: +420 724 405 959
E-mail: martin.pospech@fatra.cz