Przewody osłonowe

Przewody osłonowe stosowane są w przemyśle samochodowym i elektrotechnicznym jako ochrona przed mechanicznym uszkodzeniem przewodów izolowanych, do ich kolorystycznego rozróżnienia, do ochrony lin, cięgieł, łańcuchów.
Węże są niezbrojone – bez wzmocnienia.
Gęstość waha się w granicach 1,2-1,34 g/cm³ i uzależniona jest od stosunku składników używanych przy sporządzaniu receptury.  Właściwości fizyczne uzależnione są od stopnia plastyfikacji.  Reasumując można rzec, że na skutek plastyfikacji większość wartości chemicznych i fizycznych spada w porównaniu z surowcem nieplastyfikowanym.

Właściwości można modyfikować w następujących granicach:
Twardość: 50 ShA – 52 ShD
Granica wytrzymałości na rozciąganie: 100 – 200 kp/cm²
Plastyczność: 150 – 350 %

Przewody osłonowe

Parametry

Przewody osłonowe
Węży Używać Twardość Przełomowa wytrzymałość na rozciąganie co najmniej Temperatura zginania przy zginaniu Wymiary
type 1100 Ochrona i rozróżnienie kolorystyczne przewodów izolowanych. 80 ShA 14 MPa -15°C PDF
type 1105 Zastosowanie specjalistyczne np. ochrona łańcuchów. 80 ShA 15 MPa -25°C PDF

Contact

Ing. Tomáš Zmrzlík
Tel.: +420 577 503 273
Mobil: +420 724 405 707
E-mail: tomas.zmrzlik@fatra.cz

Martin Pospěch
Tel.: +420 577 502 274
Mobil: +420 724 405 959
E-mail: martin.pospech@fatra.cz