PVC-U

 • PVC (polyvinylchlorid) je všestranný, léty ověřený a spolehlivý materiál. Byl vyvinut už ve 30. letech minulého století jako jeden z prvních syntetických materiálů – plastů. Je to materiál velmi dobře zpracovatelný různými technologiemi, například válcováním, vytlačováním, nanášením či litím, proto je předurčen pro širokou škálu aplikací.
 • PVC má unikátní kombinaci vlastností. Jeho vlastnosti se dají pomocí zpracovatelských aditiv dále různě měnit. Běžné rozdělení PVC je na měkčené, označované nejčastěji PVC-P, a na tvrdé označované PVC-U. Polyvinylchlorid patří mezi materiály, které lze dobře recyklovat a opětovně používat při výrobě výrobků. Recyklované PVC se označuje PVC-R. Obecně bývají výrobky z PVC nazývány výrobky z vinylu.
  PVC-U je vyznačuje větší pevností, tuhostí i tvrdostí. Používá se převážně u výrobků pro technické aplikace, kde se cení jeho fyzikálně mechanické vlastnosti spolu s dlouhou životností.
 • Typické příklady aplikací zahrnují:
  • Trubky pro transport různých tekutin (pitná vody, odpady).
  • Profily – hlavně okenní, ale i menší technické profily pro automobilový nebo elektro průmysl.
  • Tvarované výrobky – fitinky, přechodové a koncové prvky vedení.
  • Obaly na léky a léčiva, tzv. blisterové obaly.
  • Obaly na potraviny, např. mražené výrobky.
 • PVC samotné je sypký materiál. Přidáním různých zpracovatelských aditiv podle požadavků konečné aplikace se připraví směsný materiál ve formě granulí – granulát PVC-U. Granulát se působením tepla a tlaku dále zpracovává do tvaru hotového výrobku. Pro výše uvedené technické aplikace se k tomu používá technologie vytlačování (trubky, profily), vstřikování do formy (třírozměrné výrobky) nebo tvarování.