PE

 • PE (polyetylen) je nejpoužívanějším plastem na světě. Ročně se ho vyrobí více než 90 milionů tun. Byl vyvinut už v roce 1933. Tento objev byl zásadní pro další rozvoj moderních plastových materiálů, bez kterých si život už ani neumíme představit. Z hlediska chemického je struktura polyetylenu velmi jednoduchá, proto se dá relativně snadno vyrobit a je levný. Polyetylen se dělí podle hustoty na dva hlavní typy, tzv. nízkohustotní (LDPE) a vysokohustotní (HDPE), třetím typem je tzv. lineární nízkohustotní PE (LLDPE).
 • Oba typy PE jsou snadno zpracovatelné plastikářskými technologiemi a je možné z nich vyrobit výrobky různých tvarů a velikostí. Obecně má polyetylen výbornou pevnost, vysokou houževnatost a tažnost, výrobky mohou být transparentní nebo probarvené pigmenty. Běžný způsob zpracování PE je vytlačování (plošné výrobky) a vstřikování (třírozměrné výrobky).
 • Nejznámější aplikace polyetylenu zahrnují:
  • flexibilní obaly – sáčky na čerstvé potraviny i na mrazení potravin, odnosné tašky, průtažné fólie,
  • tuhé obaly – láhve na saponáty a kosmetiku, kanystry, sudy, velkorozměrové nádoby
  • výrobky denní potřeby – drobné kuchyňské nádobí
  • trubky a potrubí
 • Polyetylen se dá recyklovat. Je hojně zastoupen ve směsném komunálním odpadu, proto je snaha ho třídit (žlutý kontejner na tříděný odpad) a opětovně využívat.