ABS

 • ABS je zkratka pro akrylonitril-butadien-styren. Je tak zvaný terpolymer, který vzniká kombinací styrenu a akrylonitrilu za přítomnosti butadienu. Výsledný materiál v sobě kombinuje vlastností výchozích složek, tj. tvrdost styrenu a houževnatost butadienu. Podíl jednotlivých složek je možné měnit a tím upravovat vlastností výsledného ABS.
 • Nejzajímavějšími vlastnostmi ABS jsou pevnost a houževnatost, zejména rázová. Je pevný a odolný i při nízkých teplotách, snadno zpracovatelný technologií vstřikování a má vynikající kvalitu povrchu –velmi dobře se barví a je příjemný na omak. Vlastnosti jsou stálé při teplotách od -20 °C až do 80 °C. To umožňuje jeho široké použití, zvláště jako technický a konstrukční materiál.
 • ABS se používá se pro výrobu:
  • vnějších a vnitřních dílů motorových vozidel – palubní desky, různé kryty
  • spotřebičů pro domácnost (pouzdra pro vysavače, kryty kuchyňských spotřebičů)
  • telekomunikačních a elektroakustických přístrojů (telefony)
  • sportovních potřeb
  • hudebních nástrojů
  • medicínské techniky
  • hraček, například stavebnice Lego je z ABS.